Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Rotarijanci Rotary kluba Karlovac –Dubovac obilježili “17 tjedan mozga”

U petak 16.ožujka Rotary klub Karlovac-Dubovac obilježio je “17 tjedan mozga” pod nazivom MOZAK I RADOST kao dio manifestacije Brain Awareness Week posvećene popularizaciji znanja o funkcijama i istraživanju mozga.

Tom prigodom predavanja su održali prim.dr.sc. Ervin Jančić, spec.neurolog, doc.prim.dr.sc.Goran Arnabas, spec.psihijatar i prim.Vladimir Bauer, spec.otorinolaringolog.

Svoj doprinos dali su i učenici Glazbene škole Karlovac pod vodstvom profesorice Tene Bunčić.

Prikupljenim sredstvima putem donacija omogućit će se opremanje kabineta (učionice) za pripremanje hrane kako bi se učenici s teškoćama u razvoju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac mogli pripremiti za samostalni život. Manifestaciju pod nazivom “Želimo postati samostalni” podržala i HGK-Županijska komora Karlovac.

Humanitarna akcija se nastavlja prikupljanjem sredstava , organizacijom koncerta te drugih programa zaključno sa 16.lipnjem kada akcija i završava.