Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Dječji poligon u Ozlju

Projekt Rotary kluba Karlovac Dubovac - Dječji poligon u tri grada uspješno je završen.

Nakon Duge Rese i Karlovca, dana 31. svibnja 2021. naslikan je treći, zadnji u nizu, dječji poligon u Ozlju.

Dječji poligon naslikan je na nogostupu pored Dječjeg vrtića Zvončić, sukladno Odobrenju Grada Ozlja.

Dječji poligon je niz elemenata naslikanih na tlu koji tvore zanimljivu igru za razvoj senzo - motoričkih vještina djeteta.

Kao i u prethodna dva grada, naslikani su motivi biljnog i životinjskog svijeta rijeke.

Poligon jako posjećen te nam je drago da se dječica veselo igraju - time je naša misija zadovoljena.