Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

U članstvo Rotary kluba Karlovac – Dubovac primljena je Vanja Marković

Dana 20. rujna 2021., u članstvo Rotary kluba Karlovac – Dubovac primljena je Vanja Marković.

Vanja je za pristupno predavanje izabrala temu mentalnog zdravlja pod naslovom „Destigmatizacijske intervencije - karlovačka iskustva". Cilj predavanja je senzibilizacija i destigmatizacija psihičkih bolesti te promocija i zaštita mentalnog zdravlja, uz poruku: „Nema zdravlja, bez mentalnog zdravlja".

Veselimo se što je Vanja postala članicom Rotary kluba Karlovac – Dubovac i zahvaljujemo njenoj mentorici Marini Salopek Kasunić koja ju je predložila.
Vanja, dobro nam došla!

#RotaryklubKarlovacDubovac #RotaryInternational #District1913Croatia