Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Posjet guvernerke distrikta Distrikta 1913 Croatia Ljiljane Trstenjak

Dana 27. rujna 2021. Rotary klub Karlovac – Dubovac i kumski klub Rotary klub Karlovac posjetila je guvernerka Rotary Districta 1913 Ljiljana Trstenjak s asistenticom Natašom Bujas. Susretu su prisustvovali predsjednik i članovi Rotaract kluba Carlstadt.

Guvernerka se susrela s upravama i članovima obaju klubova, pohvalila aktivnosti i uloženu energiju u humanitarno djelovanje te dala smjernice za ovu rotary godinu. Guvernerka je prenijela poruke predsjednika Rotary international Shekhar Mehta koje će slijediti i poticati klubove na aktivnosti prema zadanim ciljevima. Jedan od ciljeva koje je posebno naglasila je osnaživanje djevojaka. Osnaživanje djevojčica i mladih žena za bolji pristup obrazovanju, boljoj zdravstvenoj zaštiti, većem zapošljavanju i ravnopravnosti u svim sferama života trebalo bi biti ugrađeno u svaki rotary projekt. Izrazila je i želju da se rotary klubovi više druže i pokreću zajedničke projekte te da se u rotary zajednicu uključi što više članova. Članovi su naše najveće bogatstvo jer velikodušno doprinose sredini u kojoj žive kroz značajne projekte. Priželjkuju se i projekti usmjereni na okoliš.

Asistentica Nataša Bujas informirala je nazočne o digitalizaciji rotary časopisa Jugoslavenski Rotar koji je od sada dostupan na web stranici Rotary.hr

Zahvalila se začetnicima ideje o digitalizaciji povijesne rotary građe Srećku Curmanu koji je popisao građu koja se nalazi u fundusu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te s prijateljem Krešimirom Vebleom bio ustrajan da se građa digitalizira.

#ServeToChangeLives #RotaryklubKarlovacDubovac #RotaryInternational #District1913Croatia #JugoslavenskiRotar