Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Redovna izborna skupština i obilazak slike Zrinski-Frankopan restaurirane za Zavičajni muzej Ozalj

Rotary klub Karlovac – Dubovac je 13. lipnja 2022. u prostorima starog Grada Ozlja održao redovnu skupštinu kluba na kojoj je izabrana nova uprava koja će voditi klub u 2022./2023. Rotary godini.

Novu upravu čini predsjednik Robert Žunac, dopredsjednica Andreja Misir, tajnica Vanja Marković, rizničar Damir Karin, stoloravnatelj Stjepan Basar i službenica za odnose s javnošću Jasminka Štajcer. Čestitamo novoj upravi i želimo im produktivnu Rotary godinu.

Kako se skupština održala u povijesnim prostorima starog Grada Ozlja, kustos Zavičajnog muzeja održao je kratko predavanje o povijesti Ozlja te je članovima Kluba predstavio sliku Zrinskog i Frankopana koju je Klub dao restaurirati u Rotary godini 2020.-2021.