Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Uprava

Uprava Rotary kluba Karlovac-Dubovac 2023./2024.:

Predsjednik: Damir Karin

Dopredsjednica: Andreja Misir

Tajnica: Marina Salopek Kasunić

Rizničar: Damir Furdek

Stoloravnatelj: Robert Žunac

Službenik za razmjenu mladih: Renato Bukovac

Službenik za odnose s javnošću: Jasminka Štajcer