Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

AKCIJA: Humanitarna akcija – Uređenje Terapijskog parka Nikole Šebetića

Rotary klub Karlovac-Dubovac u sklopu obilježavanja „16. tjedna mozga u Hrvatskoj“, 17.ožujka 2017.g. u HGK- Županijskoj komori Karlovac, održao je tradicionalno predavanje na temu Mozak i pokret. Stručnjaci iz područja medicine, farmacije i prava počastili su Karlovčane predavanjima o utjecaju mozga na pokrete i osjećaje.

Sva sredstva prikupljena organizacijom predavanja išla su za uređenje Terapijskog parka Nikole Šebetića Opće bolnice Karlovac, namijenjenog za rehabilitaciju pacijenata Odjela za psihijatriju. Naime, u okviru Odjela za psihijatriju Opće bolnice godišnje ostvari se više od deset tisuća konzultacija s osobama kojima je potrebna psihijatrijska pomoć i podrška.

Opća bolnica Karlovac želi omogućiti dodatne sadržaje svim svojim pacijentima, kao i njihovim bližnjima, kroz realizaciju izgradnje Terapijskog parka. Na taj način biti će moguće provoditi cjelovitije liječenje u vidu grupne psihoterapije, individualnog pristupa, terapijskih zajednica i ostalih terapijskih modela u posebno ambijentalno osmišljenom prostoru ( terapijskom parku ).

Realizacija će uključiti uređenje šetnice, kao i prostora ( klupe ) za sjedenje. Osim prostora za sjedenje, važan terapijski sadržaj bit će posađeno cvijeće i drveće koje će razgraničiti park od okolnih sadržaja. Naime, višestruko je potvrđena dobrobit izlaganja bolesnika zelenilu i osjetnoj stimulaciji, ne samo u redukciji stresa, anksioznosti i psihičkih smetnji, već i u optimalizaciji krvnog tlaka, kao i mišićne relaksacije. Kao materijali bit će korištena kamena opločenja, drvene klupe, drveni trupci za oblikovanje pojedinih stanica, a uređenje uključuje i visoko raslinje te guste nasade miomirisnih trava. Priprema terena za realizaciju izgradnje započela je u jesen 2016. čišćenjem postojećeg raslinja i oblikovanjem okoliša, a intenzivni radovi uređenja predviđeni su za proljeće 2017. i završili bi do jeseni.

Stoga Vam upućujemo ovu zamolbu da se i Vi priključite ovoj akciji, kako bi svi zajedno učinili još jedno dobro i korisno djelo. Humanitarna akcija traje od 01.03. do 01.06.2017. godine, te se svi zainteresirani mogu priključiti donacijom na broj računa HR3324020061500047980.

Osim prikupljanja donacija od posjete predavanja, RC Karlovac Dubovac prijavio je projekt uređenja Terapijskog parka na natječaj kojeg organizira Heineken pod nazivom „Zajedno za bolji Karlovac i Karlovačku županiju“. Odluka se očekuje do početka svibnja.

terapijski park velika