Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Dječji poligon u Dugoj Resi

Dana 23. listopada 2020. god. naslikan je Dječji poligon u Dugoj Resi.

Umjetnici Leonard Lesić i Mateja Boljar nacrtali su prvi od tri Dječja poligona koje Rotary klub Karlovac – Dubovac daruje djeci. Prvi poligon naslikan je Dugoj Resi u amfiteatru. Druga dva biti će u Karlovcu, na Vunskom polju i pokraj dječjeg vrtića u Ozlju. Dječji poligon je niz elemenata naslikanih na tlu koji tvore zanimljivu igru za razvoj senzo-motoričkih vještina djeteta. Tematika poligona je vezana uz rijeke te biljni i životinjski svijet u rijekama koji će se idealno uklopiti uz predviđene lokacije pored rijeke Mrežnice, Korane i Kupe u sva tri grada koja “žive” na svojim rijekama. Projekt Dječji poligon radi se u suradnji s gradskim upravama sva tri grada te je Rotary klub Karlovac – Dubovac izuzetno zahvalan što su gradske uprave prepoznale vrijednost ovog projekta i podržale klub vezano uz odabir lokacija koje su prikladne za nesmetanu dječju igru. Financijska sredstva i izvođenje radova u cijelosti će osigurati Rotary klub Karlovac – Dubovac.

„Jedan od najvažnijih ciljeva rotarija je poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici, a Rotary klub Karlovac – Dubovac trudi se realizirati različite projekte i aktivnosti kojima ulaže u znanje, zdravlje, edukaciju, ekologiju i socijalnu osviještenost, za dobrobit svih građana. Ovaj put smo odlučili napraviti nešto korisno i zabavno za djecu, te su komentari mještana koje smo zatekli pored poligona samo pozitivni, dok su se djeca već okušala u skakutanju po poligonu, i ne samo djeca, već i odrasli.“ - istaknula je tajnica kluba Marina Salopek Kasunić.

poligon dr 1 thumbpoligon dr 2 thumbpoligon dr 3 thumbpoligon dr 4 thumbpoligon dr 5 thumb