Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Posjet guvernera distrikta Distrikta 1913 Croatia Danijela Jozića

Dana 2. rujna 2019. guverner distrikta Distrikta 1913 Croatia Danijel Jozić s asistenticom guvernera Lanom Vanić posjeto je Rotary klub Karlovac - Dubovac i Rotary klub Karlovac.

Tom prigodom guverner se susreo s upravama i članovima obaju klubova, pohvalio aktivnosti i uloženu energiju u humanitarno djelovanje te održao kratko izlaganje na temu što je Rotary, koji su ciljevi njegova mandata te kako promicati ideju rotarijanstva u Hrvatskoj.

Bio je to posjet u sklopu godišnjih aktivnosti guvernera koji se kao i prethodnici želi upoznati s članovima svih klubova u Distriktu.

 posjet guvernera