Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Četiri pitanja

U rotarijanskim pravilima zapisan je jednostavan način provjere ispravnosti rada, postupanja i djelovanja. Test se sastoji od četiri pitanja koja su prevedena na više od 100 svjetskih jezika.

  1. Da li je ISTINA ?
  2. Da li je PRAVEDNO prema svima na koje se odnosi ?
  3. Da li će pomoći izgradnji DOBRE VOLJE I ŠIRENJU PRIJATELJSTVA ?
  4. Da li je to KORISNO za sve sudionike ?