Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

U članstvo Rotary kluba Karlovac – Dubovac primljena je Andreja Misir

Dana 10. veljače 2020. god., u članstvo Rotary kluba Karlovac – Dubovac primljena je Andreja Misir.

Andreja je uvodno predavanje u rotary povezala sa svojim znanstevenim magisterijem iz nutricionističke epidemiologije i javnog zdravlja koje pohađa na Sveučilištu Wageningen u Nizozemskoj, te nas je sve osvijestila kako mediji ponekad iskrivljuju činjenice znanstvenih istraživanja o prehrani radi senzacionalističkih naslova.

Veselimo se što je Andreja postala članicom Rotary kluba Karlovac – Dubovac i zahvaljujemo njenoj mentorici Vesni Vyroubal koja ju je predložila.

 andreja misir