Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Održana je redovna skupština Rotary kluba Karlovac – Dubovac

Dana 16. lipnja 2020. održana je redovna skupština Rotary kluba Karlovac – Dubovac na kojem je izabrana nova uprava koja će voditi klub u 2020./2021. rotary godini. Novu upravu čini predsjednik Stjepan Basar, dopredsjednik Robert Žunac, tajnica Marina Salopek Kasunić, rizničar Damir Furdek, stoloravnatelj Srećko Curman i službenik za razmjenu mladih Marijan Talakic.

16-06-2020 thumb16-06-2020-a thumb16-06-2020-b thumb