Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Dječji poligon u Karlovcu

Rotary klub Karlovac – Dubovac nastavlja s provođenjem projekta „Dječji poligon“ u tri grada: Dugoj Resi, Karlovcu i Ozlju. Poligon u amfiteatru u Dugoj Resi naslikan je u listopadu prošle godine.

Radovi će danas (31.3.2021.) biti završeni pa ste svi pozvani da dođete skakutati, igrati se i zabaviti.

Umjetnici Leonard Lesić (Leonard art & street art) i Mateja Boljar i ovaj su put iskoristili motiv biljnog i životinjskog svijeta naših rijeka, u ovom slučaju rijeke Korane.

Dječji poligon je niz elemenata naslikanih na tlu koji tvore zanimljivu igru za razvoj senzo-motoričkih vještina djeteta.

poligon1 thumbpoligon2 thumbpoligon3 thumbpoligon4 thumbpoligon5 thumb