Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

Projekt info-ka: Donacija za radionice programiranja Udruzi informatičara Karlovac

U sklopu projekta INFO-KA, 24. veljače 2022. godine, Rotary klub Karlovac-Dubovac darovao je Udruzi informatičara Karlovačke županije sredstva za radionice informatike koje će se održati u Karlovcu, Ogulinu i Ozlju, a namijenjene su djeci četvrtih i petih razreda osnovne škole. Vrijednost projekta je Kn 24.500 što će podmiriti naknade predavačima, putne troškove predavača, prezentacijsko računalo, uredski i potrošni materijal. Projekt se sastoji od 39 radionica učenja programskih jezika (Logo – osnovni i napredni oblici korištenja, Scratch-upoznavanje, osnovni i napredni koncept izrade video igara, samostalna izrada igara, itd.) za 30 do 45 polaznika.
Ove radionice trebaju zadovoljiti jednu od najvažnijih potreba zajednice, a to je obrazovanje u skladu sa suvremenim tehnologijama i zahtjevima tržišta rada jer se pokazalo da postoji velika potreba za proširenjem znanja iz informatike koje se stječe u školi. Stoga je cilj ovog projekta da djeca usvoje matematičku logiku te nauče programiranje kao važne vještine i znanja za buduće zapošljavanje.